Salgsbetingelser

Partene
Selger er Jatta AS, gjennom nettstedet Bobilfrihet.no, epost-adresse er post@bobilfrihet.no, telefon 92285511, organisasjonsnummer 927 859 033, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Frakt
Fraktkostnad blir automatisk kalkulert når du har lagt varer i Handlekurven og går til kassen.

Betaling
Betaling skjer normalt med Visa / MasterCard (annet kan avtales spesifikt). Selger forbeholder seg retten til å gjennomføre kredittsjekk av kjøper ved eventuelle fakturaordre og eventuelt avslå kreditt på fritt grunnlag.

Avtaleprosess
Bestilling sendt inn via nettbutikken anes som bindende for kjøper når kjøper har trykket på kjøpsknappen i nettbutikken. Etter at bestillingen er sendt er det normalt ikke mulig å legge til eller endre varer i bestillingen, da den normalt går direkte til behandling og pakking. Bestillingen anes ikke som bindende for selger før den er gjennomgått av selger og blir sendt ut. Eposten som sendes ut automatisk etter at ordre er lagt inn anses dermed bindende for kjøper, men ikke bindende for selger før den er gjennomgått. Ved bestilling via telefon eller epost anses bestillingen som bindende for kjøper når den er avlevert. Bestillingen anses ikke bindende for selger før den er gjennomgått av selger og blir sendt ut. Ved tvil om hva som er bestilt er det «Ordre»/»Ordrebekreftelse» som sendes ut av selger som anses som bestillingen. «Ordre»/»Ordrebekreftelse» må derfor leses nøye og kontrolleres at er i henhold til det som ønskes bestilt. Selger forbeholder seg retten til å slette bestillinger som åpenbart er feil. Dersom det ligger åpenbare feil priser i nettbutikken forbeholder selger seg til å trekke seg fra avtalen (før produktene er sendt ut til kjøper.

Levering
Alle forsendelser blir sendt ut så raskt som mulig. Normal leveringstid er én uke etter at vi har mottatt bekreftelse på din bestilling. For varer som skal langt fra Oslo, kan leveringstiden være noe lengre. Vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillinger med bakgrunn i lagerstatus, trykkfeil etc. Eventuelt innbetalte beløp eller reservasjoner, vil bli tilbakebetalt omgående. Vi sender normalt ikke til Svalbard.

Kundens plikt til undersøkelse av produktene
Ved mottak og senest innen 24 timer etter mottak er det viktig å gå gjennom leveransen og kontrollere at varen(e) og antall stemmer med ordrebekreftelsen. Varene må også sjekkes for transportskader. Synlige transportskader skal meldes til transportør ved mottak. Transportskader som ikke er synlige ved mottak må meldes innen 24 timer for å gjøre krav gjeldende. Krav meldt etter disse fristene kan dessverre ikke dekkes.

Reklamasjon
Dersom varene du har mottatte har feil eller mangler ved leveranse skal du snarest og innen rimelig tid fra mottagelse gi oss melding per e-post post@jatta.no. Beskriv i e-posten hva du mener er galt med produktet og evt. hvordan du har testet det og om det er synlige feil eller mangler ved produktet (send gjerne med bilder). Normalt vil vi be om å få varen sendt inn til oss, men dette vil det evt. gis beskjed om. Ved godkjent reklamasjon begrenser vårt erstatningsansvar seg maksimalt til fraktkostnader inn til oss etter Postens satser eller annen transportør dersom dette er avtalt, samt verdien av varen.

Ved mangel menes: når produktet ikke er som avtalt eller er dårligere enn det man normalt kan vente av tilsvarende produkter. Dersom det blir konstatert at varen har en mangel, kan du, avhengig av mangelens art, ha rett til å få feilen reparert, prisavslag, nytt produkt eller heving (omgjøring) av kjøpet. Ved synlige skader på emballasje ved mottak må innhold kontrolleres for skader før du forlater postkontoret/utleveringsstedet.

Ved næringskjøp er det Kjøpsloven som gjøres gjeldende og garantien på produktene begrenses til 12 mnd. Selger dekker heller ikke kostander til feilsøking og arbeid i forbindelse med innsending av varer og bytte av deler. Selger sitt erstatningsansvarlig er ved skade begrenset oppad til varens verdi.

Angrerett
Som kunde hos Bobilfrihet.no har du full bytte- og returrett i 14 dager fra den dagen du mottok varene og angrerettskjema. Forutsetningen er at varen må være ubrukt og original-emballasjen må være intakt. Ved bruk av angrerettloven er det kundens ansvar å dekke returporto. Angrefristen gjelder ikke for næringskjøp. Angrefristskjema sendes som vedlegg til ordrebekreftelsen. Det kan også lastes ned her.

Retur av varer
Alle varer som returneres Bobilfrihet skal returneres per post i original emballasje og være tilsvarende pakket som da varene ble mottatt. Dersom Bobilfrihet er fraktbetaler, dekkes kun frakt etter rimeligste metode. Kjøpesum tilbakebetales når varene er mottatt og godkjent. Pakker skal ikke sendes i Postoppkrav, og vil ikke bli løst ut.

Uavhentede pakker
Uavhentede forsendelser vil bli fakturert med kr. 175,- i tillegg til reell porto og returporto.

Personvern
Kundedata blir ikke delt med/solgt til en tredjepart. Disse opplysningene blir oppbevart i henhold til norsk lov (les vår personvernerklæring her).

Generelt
For forhold som ikke er spesielt nevnt, gjelder norsk lov. Ved tvister skal Oslo verneting velges som verneting.