FAQ

Bobilfrihet.no er laget av to bobil- og campingentusiaster som ønsker å oppleve den fantastiske naturen landet har å by på, uten å måtte bo tett på mange andre på en campingplass. Vi mener at Norge (og verden) har så mye å by på at vi bør komme oss bort fra allfarvei og oppleve naturen, samtidig som vi kan ha litt «luksus» inne i bobilen eller campingvogna.

 

Les mer på Om oss-siden.

Svaret er et entydig JA! Det har seg nemlig sånn at kulde (lav temperatur) øker effekten av solcelleanlegg. I tillegg vil snøen ha en reflekterende effekt på solstrålene. En rapport fra SINTEF viser at bruk av solceller i Norge gir ca like god effekt som i Tyskland som er verdensledende på solenergi.

Les mer

Nei, det finnes mange ulike kjemiske sammensetninger og fysisk utforming av cellene. Det er også ulike bruksområder og ulike BMS’er (Battery Management System).

Nei, alle våre Lithium-batterier er veldig trygge og basert på LiFePO4 som regnes som en trygg variant av slike batterier. I tillegg vil BMS’en (Battery Management System) overvåke batteriet og beskytte mot for kraftig ladning, for mye lading, høy temperatur med mer. Batteriene kan ikke selvantenne da cellene er laget av LiFePO4.

Ingen Lithium-batterier avgir helsefarlige gaser og kan plasseres i oppholdsrom. Dette er i motsetning til andre batterier (for eksempel blybatterier) som krever ventilasjon.

Nei, i motsetning til andre batterikjemier trenger ikke LiFePO4 lufting da de ikke avgir gasser.

Batteriene kan produsere litt varme når de lades eller belastes nær maksgrensene til batteriet.

Nei, de fleste LiFePO4-batterier kan monteres liggende.

Vår anbefaling er å bruke ladere som har et eget LiFePO4-ladeprogram. Andre ladere kan benyttes, men det er viktig at de ikke lader høyere enn 14,5 volt, og så går over til vedlikeholdslading under 13,8 volt. Våre batterier har veldig lav selvutlading (typisk 2-4 % pr mnd) når de ikke brukes, men blir de stående lenge ubrukt anbefaler vi å vedlikeholdslade batteriene.

Alle bobiler kan benytte våre Lithium-batterier, så lenge det er fysisk plass til disse. Noen av våre batterier er spesielt utviklet for å stå i bobiler, og kan kjøpes i samme formfaktor og med samme ytre mål og batteripoler som de aller fleste bobiler benytter som bodelsbatterier. Normalt er det en enkel jobb å skifte. Er du i tvil om batteriene passer, sjekk gjerne målene på dit nåværende batteri og sammenlign med målene på batteriet her. Ta gjerne kontakt med oss dersom du er usikker. Vi anbefaler montering av en tilleggslader med LiFePO4 ladeprogram for optimal lading, men ikke alle bobiler krever dette. Dersom du kobler opp et (eller flere) solcellepanel vil de også sørge for lading. Ta kontakt med oss dersom du er usikker.

Biler med Schaudt EBL må ikke ha tilleggslader, mens biler med CBE-ladere anbefaler vi å ha tilleggslader.

Ja, inntil 4 stk (gjelder våre batterier)

Flere av våre batterier kan dette, blant annet hele SkanBatt Heat Pro-serien kan seriekobles inntil 48 volt.

Dette er teoretisk mulig, men dette er ikke noe vi anbefaler! Dette har med ulike spenningsnivåer på batteriene og at de da vil forbrukes veldig ulikt, noe som medfører kortere levetid og lavere utnyttelsesgrad av batteriene.

Ladere som har eget LiFePO4-program med 14,2-14,4 volt og så går over til vedlikeholdslading under 13,8 volt er det optimale.

NB: ikke benytt ladere med equalization-modus som ikke kan slås av (de lader med for høy spenning).

Dette bestemmes av batteriets BMS (Battery Management System). Våre batterier varierer fra 20A til 200A jevn belastning, mens mange av dem kan klare inntil det dobbelte i kortere perioder. Se databladet til det enkelte batteri.

Våre batterier er ikke beregnet som startbatterier, selv om det finnes enkelte startbatterier som er basert på Lithium. Garantien bortfaller dersom batteriene benyttes til dette.

Ja (alle typer), det er er type lader som er viktig. Eksempel på gode ladere som passer: Victron IP22, Nor Charger Pro og Victron Multiplus.

Ja. Våre Lithium-batterier fungerer meget bra sammen med solcelleanlegg, men regulator bør ha ladeprogram for LiFePO4. Dersom regulator ikke har dette, så er det viktig at informasjonen i databladet til ditt Lithium-batteri følges når man programmerer solcelleregulator. Tiden i absorb settes så kort som mulig.

Nei, vår erfaring er at ladestrømmen inn til batteriene er tilsvarende det man får på AGM-batterier. Alle bobiler har en sikring på tilførselskabelen, som vil utløses dersom belastningen blir for høy (noe som også kan skje om man har et utladet blybatteri i bodelen når man starter bobilen).

Nei, eksisterende sikringer fra produsenten ivaretar dette. Dersom du opplever at sikringene ryker oftere etter bytte av batteri, ta kontakt med oss.

Vi anbefaler å sjekke med produsenten av bobilen, men vanligvis ingen utfordringer med dette. Et kjent unntak er biler som er utstyrt med ladere fra italienske CB – eks. CBE5xx. I disse bilene så anbefaler vi montering av en tilleggslader, eksempelvis en Victron IP22. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

En BMS (Battery Management System) er et kretskort som sitter inni Lithium-batterier. Dette er designet for å beskytte batteriet mot overlading, kortsluttninger, for høy temperatur, justerer ladestrømmen og varmesystem (for batterier med innebygget varme), stopper lading ved for lav temperatur (på enkelte batterier), balanserer battericellene, kan ha en blåtann-modul, stenger batteriet ved for høy ladespenning osv. Dette er sikkerhetsfunksjoner et blybatterier ikke har, og det er blant annet derfor LiFePO4-batterier beregnes som vesentlig tryggere.

En BMS (Battery Management System) er et kretskort som sitter inni Lithium-batterier. Dette er designet for å beskytte batteriet mot overlading, kortsluttninger, for høy temperatur, justerer ladestrømmen og varmesystem (for batterier med innebygget varme), stopper lading ved for lav temperatur (på enkelte batterier), balanserer battericellene, kan ha en blåtann-modul, stenger batteriet ved for høy ladespenning osv. Dette er sikkerhetsfunksjoner et blybatterier ikke har, og det er blant annet derfor LiFePO4-batterier beregnes som vesentlig tryggere.

Nei, det er ikke problematisk å la Lithium-batterier stå lagret i mange måneder uten å være fulladet (i motsetning til andre batterityper).

Vi anbefaler å lagre Lithium-batteriene våre med SoC (State of Charge) på minst 50%. Batteriene tar ikke skade av å lagres på 100% SoC. Våre batterier har lav egenutladning (2-4% pr mnd), men de fleste strømsystem i bobiler, båter og hytter har litt strømtrekk hele tiden, derfor anbefaler vi å bryte strømmen til batteriet ved lagring – enten via en hovedstrømbryter eller at man tar av den ene batteripolen (negativ pol).

Anbefalt temperatur under lagringen er -10 og +30 grader.

Vi anbefaler at batteriene sjekkes regelmessig under lagringstiden og at de lades opp dersom de har falt langt under 50%. Målet er å unngå at de faller ned mot 0% og blir stående utladet, da dette kan skade batteriet.

Spør gjerne oss om råd dersom du er usikker.

Nei, dette kan skade batteriet.

Dette kan du løse ved å koble på en lader som er beregnet for dette (som har en strømstyringsfunksjon). Dette har de fleste Victronladere. Dersom man ikke har dette kan man koble batteriet til et oppladet blybatteri med startkabler og la det stå en stund, før batteriet kan lades på vanlig måte.

BMS vil koble ut batteriet i ca 30 sekunder før det kobles opp igjen. Elektriske komponenter i eller utenfor batteriet KAN skades, så dette anbefales ikke.

Alle være Lithium-batterier kan benyttes som forbruksbatterier i fuktige miljø. Dersom båten har en for liten dynamo kan man montere en DCDC-lader og et LiFePO4-tilpasset ladeprogram.

Ja, de er meget godt egnet til dette, se gjerne våre kunnskapsartikler for design av løsninger eller ta kontakt med oss. Bruk våre batterier med innebygget varme om du ønsker solcellelading i til batterier som står i rom med minusgrader.

Ja, de er meget godt egnet til dette formålet. Ta kontakt med oss for bistand eller se på en av våre ferdige pakkeløsninger.